Miljöplan

Miljöplan vid SM i IS-racing Morjärvs MS 2017

Vårt miljöarbete har som grund Svenska Bilsportförbundets Miljökodex, Kalix Kommuns Miljöpolicy samt gällande reglementen och inbjudan med PM.

På anläggningen finns en miljöstationer för sortering.

Vid publikplatser och försäljningen finns kärl för brännbart avfall.

Vid miljöstation finns absorber för uppsamling av miljöfarligt spill

Tävlande ska:

  • I möjligaste mån minimera miljöpåverkan till luft och mark.
  • Ha bilen på presenning el dylikt och uppsamlingskärl ska finnas under bilen.
  • Ta hand om sitt eget spill.

Funktionär ska:

  • I möjligaste mån minimera miljöpåverkan till luft och mark.
  • Källsortera avfall i sopstation

Publik ska:

  • Upplysas om att i möjligaste mån använda utplacerade sopkärl

Beredskap vid miljöolycka

Vid miljöolycka kontaktas miljöansvarig Henrik Sandberg 070-5356767

Vid mindre olyckor med väskor användes absorber för att suga upp vätskan.

Vid större olyckor med vätskor kontaktas räddningstjänsten på plats.

Eventuellt miljöavfall som är blandat i snö köres till BilTek där det får smälta och oljeavskiljning får ta hand om det. 

Tävlingsledaren
Leif Rönnlund

Miljöansvarig
Henrik Sandberg 070-5356767