PM 1 Startbekräftelse 18 och 19 mars

Morjärvs Motorsällskap tackar för din anmälan. Vi hälsar dig och ditt team välkommen till Morjärv för i isracing.

Tävlingsplatsen blir den gamla vanliga ca 4 km öster om Morjärv ( Pilat från Morjärv).

Tävlingsledare: Leif Rönnlund, 072-7294923

Bit Tävlingsledare: Per Johan Lönnqvist

Förbundsdomare: Ulf Sikström, Ingår i domarjuryn

Domare: Tord Josefsson, Ingår i domarjuryn

Domare 18 mars: Mikael Lundström, Ingår i domarjuryn 18 mars                     

Domare 19 mars: Benny Karlberg, Ingår i domarjuryn 19 mars                     

Förbundstekniker 18 mars: Christer Ekevad, Ingår i domarjuryn vid tekniska ärenden

Förbundstekniker 19 mars: Fredrik Johansson, Ingår i domarjuryn vid tekniska ärenden

Teknisk chef: Lars Lund

Mediaansvarig: Ulf Sandström

Säkerhetschef: Hans Rönnlund

Banchef: Anders Persson

Miljöchef: Henrik Sandberg

Tidplan

08.30-09.00            Anmälan i gröna vagnen i bandepån.

08:30                      Besiktning på anvisad plats på isen

09:30                      Sista tid till besiktning

11.00                      Förarsammanträde inne i bandepå vid gul barack

11.50                      Träning juniorer

12.00                      Första start

 

Stugor finns vid Folkets Hus i Morjärv, och campingeluttag, bokas via Ulf Sandström 070 549 40 15. På Folkets Hus finns service med dusch o bastu.

Tävlingen arrangeras som ett grönt arrangemang vilket innebär att:

Tävlande ska följa G 2.4 Miljöföreskrifter för service vid tävling/träning

Vid miljöolycka kontaktas miljöansvarig

Morjärvs Motorsällskap hälsar er varmt  välkomna till Morjärv för en trevlig racinghelg, då Morjärv arrangerar vårt 27 och 28 SM !